Over ons

Stichting Draaistop is een non-profit organisatie. Naast onze specialisten werken wij ook met vrijwilligers.

DraaiStop is een snel groeiende organisatie die gespecialiseerd is in het doorbreken van een leefpatroon die nadelig is voor de cliënt zelf en/of zijn netwerk. Dit doet DraaiStop op-maat-
werk.

Elk verhaal heeft een eigen beloop, maar een andere aanpak. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van eenzaamheid, geestelijke beperking, gedragsproblemen, zorg- en hulp mijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Uiteindelijk hebben ze allemaal wel één en de zelfde doelstelling:

“Het stoppen van hun (negatieve) vicieuze cirkel” – Draaistop

Oprichting

De organisatie Stichting Draaistop is in 2014 opgericht door ‘Kirby Ost”. Zij kent de doelgroep en heeft altijd affiniteit gehad om zich in te zetten ‘voor de kwetsbare die het door omstandigheden zelfstandig zelf niet kunnen’. De combinatie van haar karakter, ervaringsdeskundigheid, juridische educatie, criminologie studie en gedrevenheid heeft er naar toe geleid. Dat haar deskundigheid in de beleidvorming en strategie van Stichting Draaistop is ontwikkeld.

Missie

Wij zijn er voor onze doelgroep. We ondersteunen in het ontwikkelen naar een juiste plan-van-aanpak voor ieder zijn eigen obstakel en unieke beperking. Wij geloven in ieder zijn persoonlijke eigen kracht. Verder zijn we gericht een bijdrage te leveren aan sterke samenleving op basis van medemenselijkheid. Onze kenwaarde ligt bij onze zorg- en dienstverlening die voor iedereen altijd toegankelijk blijft.

Visie

Wij willen als professionele organisatie vertrouwens- banden creëren met onze doelgroep dat zij erin geloven dat wij samen tot een duurzame positieve oplossing komen Daarnaast wil Draaistop de beste zijn in het bieden van totale zorg voor haar specifieke
doelgroep in alle culturen.

Strategie

Onze strategie is om tot de kern van het probleem te komen. Met dit punt kunnen wij duurzame resultaten behalen en herstel-gericht werken.

Partners

We willen optimaal samenwerken met onze ketenpartners om op elke vraag een passend aanbod te hebben, bij ons of in samenwerking met anderen. Waarbij we zowel bij onze cliënten als ketenpartners bekend staan als een betrouwbare, creatieve, snel handelende en doelgerichte organisatie.

Ons team

Ambulante Begeleiders

Pedagogen

Werkmeesters

Life & Mentale Sport Coaches

U

Criminologen

Ervaringsdeskundigen

GZ Psychologen

Juristen

Vacatures

  • Ambulante begeleider
  • Vrijwilligers
  • Werk / stage plekken
  • Ervaringsdeskundigen