Begeleiding

De begeleiding van Draaistop is voor eenieder die moeite heeft met structuur en regelmaat in het dagelijks leven te brengen. Dit kan op enkele of diverse leefgebieden.

‘Onze strategie in begeleiding is: oude patroon resetten & komen tot de kern van het probleem!’

Ervaringsdeskundigen

Naast vakmensen werken we met ervaringsdeskundige. Deze combinatie zorgt ervoor dat cliënten her- en erkenning krijgen voor elk problematiek en hierdoor meer motivatie krijgen voor het behalen van hun doelen. Onze vak deskundigen zorgen voor een professionele ondersteuning en de ervaringsdeskundige bieden ondersteuning vanuit eigen ervaringen. Hierdoor heeft onze begeleiding een aansluitend geheel.

fase 2

Voor de mentale ondersteuning en begeleiding hebben wij gekozen voor gedragstherapie in de vorm mentale sport begeleiding. Wij hebben specifiek voor deze vorm van therapie/ begeleiding gekozen omdat wij in de praktijk zien hoe goed dit aansluit op onze doelgroep. Onze doelgroep heeft namelijk veel te maken met het mondeling verwoorden van de belemmeringen de zij ervaren. Mentale sport begeleiding biedt hen de gelegenheid in de vorm van sport en beweging te werken aan hun lichamelijke gezondheid en heeft tegelijkertijd een mentale therapeutische factor. Cliënten kunnen zich hierdoor uiten zonder
zichzelf in woorden te hoeven uitdrukken, zonder erbij na te denken. Onze sport
begeleiders zijn gespecialiseerd in het kanaliseren en reguleren van emoties waardoor zij op een ontspannende manier begeleiding kunnen geven aan het psychische welzijn van de cliënt.

Samenwerking

Tot slot streven wij naar een nauwe samenwerking met netwerk en andere betrokken instanties zodat wij onze begeleiding volledig op maatwerk kunnen aanpassen.

Dagbestedingen

Draaistop biedt diverse leuke en populaire dagbestedingen voor jong en oud. Elke deelnemer heeft andere doelstellingen. In onze programma wordt gewerkt aan participeren en arbeidsmatige activeringen. Deze dagbestedingen geven wij in groepsverband, waarbij eenieder bezig is met zijn of haar eigen doelstellingen. Dit motiveert een deelnemer!

Dagbesteding/scholing voor diverse intelligentie niveaus en beperkingen.

Onder begeleiding leert hij of zij de zes belangrijkste vaardigheden waar het DraaiFit programma de nadruk op legt; zelfregulering, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie, Samenwerken, sociale en culturele vaardigheden voor leerplichtige- en voortijdig schoolverlaters heeft Draaistop diverse scholingsprogramma’s in kleinschalige klassen.

Onze dagbesteding gaat gecombineerd met coaching/ondersteuning in de thuissituatie. Bij zo nodig in een vorm van ambulante begeleiding.

Onze doelstelling voor de diverse dagbesteding programma’s is het creëren van een zinvolle tijdsbesteding en structuur. De dagbesteding/scholing is op maatwerk voor diverse intelligentie niveaus en beperkingen. Hierbij werken wij in 3 fases.

 

Fase 1

Is voor deelnemers die nog onderaan de ‘ Participatie ladder’ staan, in deze fase zullen zij praktijk en competentie gericht aan hun vaardigheden werken. Deze fase is vooral bedoeld voor het ontdekken van eigen competenties en vaardigheden, oriëntatie op verschillende werkplekken en meedoen in het sociaal maatschappelijk leven.

fase 2

De deelnemers starten aan ons DraaiFit traject, dit is een arbeidsmatig traject, waar zij gaan werken aan de competenties die nodig zijn om succesvol uit te kunnen stromen naar werk.

fase 3

Is ontwikkeld om deelnemers een mogelijkheid te bieden, vanuit een strenge beoordeling, een participatie certificaat te behalen. Dit certificaat kunnen zij gebruiken ter aanvulling bij de aanvraag van een VOG.

Schoolverlaters

Voor leerplichtige- en voortijdig schoolverlaters heeft Draaistop diverse scholingsprogramma’s in kleinschalige klassen. Deze hebben wij speciaal op maat voor deze doelgroep ontwikkeld om zo de afstand per studiejaar en of richting zo veel mogelijk te beperken. Met leerplichtambtenaren, verschillende scholen en gemeenten hebben wij gekeken naar passende materialen die wij kunnen aanbieden zodat elke leerling de kans krijgt opdrachten te maken die aansluiten op zijn of haar niveau. Dit biedt leerlingen de kans voor een snelle aansluiting op het moment dat hij of zij weer toegelaten kan worden op een school/opleiding.

Re-integratie naar werk

Onze trajecten zijn vooral gericht op (ex) gedetineerden maar ook zonder detentie verleden helpen wij je graag weer aan het werk. In onze re-integratie trajecten werken we aan het behalen van de basiskennis voor werkvaardigheden, het ontdekken van eigen competenties en het opdoen van werkervaringen in de praktijk. Na het voldoende doorlopen van 1 of meerdere trajecten behaal je het DraaiFit certificaat. Middels een extra cursus, met een strenge beoordeling, bieden wij ook een kans om het Draaistop Participatie Certificaat te behalen die kunt gebruiken bij de aanvraag van een VOG-verklaring.

Draaifit certificaat

Deze kan je behalen door op alle vaardigheden “voldoende” te scoren. Hiervoor hebben wij een doelgerichte basis cursus ontwikkeld waarbij alle vaardigheden aan bod komen. Ons team van deskundigen hebben de expertise objectief elke cliënt apart te beoordelen. Met dit certificaat kunnen cliënten aantonen dat zij in staat zijn eigen competenties en vaardigheden te formuleren en uit te voeren die nodig zijn voor het vinden van een baan. Onze cursussen zijn theoretische en praktijk gericht waardoor cliënten de kans krijgen de theorie in de praktijk toe te passen om zo ook werkervaring op te doen.

Draaistop Participatie certificaat

Deze certificering is een aanvulling op onze DraaiFit programma certificaat. Er wordt een opsomming van positieve arbeids- en leerervaringen gemeten. Bovendien worden kansen voor terugval, omgaan met verleidingen en motivatie worden streng getoetst en beoordeeld. Dit gebeurd samen met onze specialisten en enkele betrokken instanties. Een positieve beoordeling kan meewegen in een besluit om, ondanks een bezwaarlijk strafblad, toch op basis van persoonlijke factoren een VOG te verstrekken.

Draaistop biedt ook Basiscursussen aan

Basiscursus:
– Administratief medewerker
– Logistiek medewerker
– Medewerker marketing
– Medewerker design
– Autotheorie praktische leren.