Ook jij wilt verder!

Onze uitvoering is laagdrempelige en out-reachende aanpak in de eigen woon- en leefomgeving. Die bestaande uit een integraal aanbod met een trajectverantwoordelijke begeleider gericht op transculturele/ psychosociale hulpverlening met als doel sociale vaardigheden leren en de zelfredzaamheid te bevorderen.

Onze Forensische begeleiding is gericht op het ondersteunen van cliënten die in zorg zijn als er een strafmaatregel is opgelegd door de rechter.

Forensische begeleiding is in principe dezelfde begeleiding als WMO/WLZ begeleiding. Enige verschil is dat forensische begeleiding wordt geboden aan ex-gedetineerden met reclasseringstoezicht en dat er in het begeleidingsplan wordt opgenomen welke afspraken er zijn tussen de begeleider en de cliënt, om recidive te voorkomen. Indien het gewenst is dat de begeleiding doorgaat, ook na het reclassering toezicht, zal er tijdig een indicatie worden aangevraagd voor WMO/WLZ begeleiding.

Wonen in onze accommodatie van met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Ambulante gezinsbegeleiding is bedoeld voor ouders of verzorgers met kinderen onder de 12 jaar. Ouders maken zich zorgen om de ontwikkeling van hun kind(eren) of de opvoedsituatie.

Bent u een doorverwijzer, familielid of wettelijke vertegenwoordiger en wilt u een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier (knop) in. 

Om uw aanmelding in behandeling te nemen en een oriënterend gesprek vlot te laten verlopen hebben wij de volgende gegevens nodig:

–  Informatie over uw huidige woon-gezinssituatie 
–  Informatie over uw voorgeschiedenis (vorige woonvoorzieningen, dagbesteding)
–  Gegevens over het niveau van functioneren.
–  Is er een indicatie verstrekt door het CIZ of de gemeente? Zo ja wat voor indicatie heeft u?

Na het invullen van het formulier proberen wij uw aanmelding spoedig te behandelen.

Scroll naar top