Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor onze diensten ‘ambulante begeleiding, dagbesteding of woonbegeleiding’ dan heb je een zorg indicatie nodig: Deze indicatie wordt afgegeven door de gemeente of uw zorgkantoor.

Voor eenvoudige- korte hulpvragen hebben wij een ‘Hulplijn’ die gekoppeld is aan onze ambulante preventie team. Deze hulplijn is gratis en vrijblijvend.

Aanmelden voor onze diensten moet via onze ‘contact formulier’.

Na ontvangst van aanmelding wordt er eerst telefonische gesprek gepland om uw hulpvraag te verifiëren. Dit gesprek is voornamelijk gebaseerd op het verzamelen van informatie om vast te stellen of Draaistop aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de cliënt. Aansluitende wordt bij zo nodig er een intake/kennismaking gepland op een van onze locaties.

Om er voor te zorgen dat alle doelstellingen goed in kaart gebracht worden werken wij met het 8fasemodel. Hierin komen alle leefgebieden aan bod die te maken hebben met iemands welzijn en welbevinden. De leefgebieden die hierin onderscheiden worden zijn;

8-fasenmodel

Zingeving

Datgene wat de cliënt motiveert. Denk hierbij aan cultuur, waarden en normen, drijfveren, dromen en verlangens.

Wonen

Alles op het gebied van wonen. Huisvesteging, inschrijving, vervoer, huishoudelijke dagelijkse verrichtingen.

Financiën

Inkomen, schulden, administratie, bestedingspatronen.

Sociale relaties

Het contact tussen de cliënt en omgeving. Familie, gezin, vrienden, professionele contacten.

Lichamelijke gezondheid

De fysieke gesteldheid van een cliënt. Dagelijkse eet en drink patroon, sport en beweging, handicap.

PSYCHISCHE GEZONDHEID

Zelfzorg, professionele hulp, psychische ziektebeelden.

WERK

Betaalde- of onbetaalde baan (vrijwilligerswerk), opleiding en scholing, vrijetijdsbesteding.